Lớp nhiếp ảnh thực tập Thảo Cầm Viên 8-2016

Thảo Cầm Viên là nơi mà tôi thường xuyên dạy thực tập. Nơi đây luôn thoải mái với nhiều khu vực đa dạng vừa học vừa chơi.
Mỗi lớp dạy luôn có một kiểu phong cách của lớp, đây là một ví dụ
1
2
3
4
5
6
7

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *