Sách "Thiết kế để tăng trưởng" của David Butler và Linda Tischler

Đây là một cuốn sách nói về thiết kế của Coca Cola phục vụ cho hệ thống của mình. Tuy vậy đây là một cuốn sách hay không chỉ dành cho dân thiết kế mà dành cho bất kỳ ai.
Điều thú vị nhất là câu hỏi Thiết kế để làm gì, Tại sao phải thiết kế.
Dù chỉ thỉnh thoảng mới uống nước ngọt nhưng khi đọc cuốn này mình thấy cũng thấy hay (nhưng cũng không làm mình thích nước ngọt). Tuy vậy giờ đây Coca Cola bán nhiều nước giải khát khác nhau chứ không chỉ riêng gì nước ngọt.
Cách hành văn của cuốn sách cũng làm mình thích thú như khi đọc cuốn của Starbucks “Dốc hết trái tim” Pour Your Heart into it của ông Howard Schultz.
Trang web của Coca Cola có giới thiệu về sách tại Design to Growth


cola01

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *