Làm sao để chụp ảnh giọt sương long lanh tại nhà

Câu trả lời này trở nên đơn giản với bài hướng dẫn ở đây. Tuy vậy về mặt thiết bị bạn cần có ống kính macro để có thể chụp được giọt nước với tỉ lệ lớn.
Việc mua hoa và phông màu không là vấn đề lớn.
Về nước, để tạo giọt sương thì có thể là nước thật nhưng bạn có thể dùng một dung dịch 50% nước và 50% glycerin – dung dịch này giúp giọt nước được định hình tốt hơn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *