Làm cho da trắng như tuyết với Photoshop

Đây là một cách làm cho “da trắng như tuyết” ở trình độ Photoshop cơ bản. Điểm chính yếu của bài hướng dẫn là bạn phải chọn vùng cho da và fill màu trắng với chế độ hoà trộn là Soft light.
Tuy vậy bạn không cần phải chọn quá chính xác vùng da, vì bạn còn có layer mask nên bạn có thể điều chỉnh thêm sau.
Về cách chọn vùng trong bài hướng dẫn này, có thể không phù hợp với ảnh của bạn thì bạn nên chọn một cách khác, như Pen Tool chẳng hạn.
Ngoài ra có những phần nói thêm về Liquify bạn có thể tham khảo chứ không cần áp dụng theo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *