Hậu kỳ nhiếp ảnh Số

Lồng ghép giữa ảnh thật và ảo, bí mật các chiêu thức biến hoá và kỹ thuật xử lý tài tình ở khâu hậu kỳ sẽ được hé lộ bởi nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Thứ Tính trong workshop “Hậu kỳ nhiếp ảnh” vào ngày 29/7/2016
Nhằm giúp các bạn trẻ hiểu rõ hơn công việc giai đoạn hậu kỳ và học hỏi thêm các kỹ thuật xử lý sáng tạo, trường Đào tạo Mỹ thuật Đa phương tiện Arena Multimedia tổ chức workshop chuyên đề về “HẬU KỲ NHIẾP ẢNH”
1
2
3
4
5
6
7

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *