Test tính năng mới của Photoshop 2015.5

Gần đây Photoshop vừa nâng cấp thêm một số tính năng, nhưng có lẽ theo hãng Adobe thì như vậy cũng không là qúa nhiều nên hãng đặt cho phiên bản này version là 2015.5. Vậy là chưa có Photoshop 2016 hoặc là sẽ có 2017 luôn.
Một số tính năng được test trong phiên bản này cũng khá thú vị và theo tôi thì vui nhất là Face Aware Liquify. Bạn hãy xem phần test trong video bên dưới của Tony & Chelsea Northrup để hiểu thêm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *