Làm cách nào để biến ảnh thường thành ảnh lowkey

Để có một ảnh low key trong phòng chụp studio không có gì khó khăn, bạn chỉ cần 1 cây đèn đặt ngay vị trí người mẫu hay sau lưng mẫu. Nếu bạn muốn biến một bức ảnh bình thường chụp ngoài trời thành một ảnh lowkey thì hơi khó khăn một chút.
Dĩ nhiên là bạn sẽ cắt mẫu để lên trên nền đen và chỉnh tối lại, nhưng cách thế nào.
Đây là cách giải quyết đơn giản mà bạn có thể dễ dàng áp dụng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *