Hình cinemagraph tại Tao Đàn

Đây là hình tôi quay phim tại Tao Đàn, sau đó dùng Photoshop để chỉnh thành một phim cinemagraph. Thực sự làm không khó, nhưng Photoshop khi làm mấy ảnh động nó sẽ chay chậm.
Dù sao cũng là thí nghiệm vui cho những ai thích chụp ảnh.
Sóc Tao Đàn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *