Chấm Đồ án học kỳ 1 lớp D1508H1

Đây là buổi chấm Đồ án học kỳ 1 lớp D1508H1 MV Arena Multimedia ngày 25-6-2016.
Sau học kỳ 1 thì các bạn sinh viên phải làm một đồ án Nhận diện thương hiệu cho một sản phẩm, dịch vụ….
Buổi chấm với sự có mặt của 3 giám khảo để góp ý phản biện cho đề tài.
Đây là một số hình ảnh của buổi chấm đồ án này.
1
2
3
4
5
sem1
sem2
sem3
sem4
sem5
sem6

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *