Cách sơn hình lá cờ lên khuôn mặt trong mùa bóng đá

Với trình độ cơ bản Photoshop thì bạn có thể dễ dàng làm điều này rồi. Tuy nhiên bài hướng dẫn ở đây cho bạn một cách làm khác. Cách làm có vẻ qua nhiều bước và phối hợp nhiều lệnh, kết quả cuối cùng của việc này là việc sơn lá cờ lên khuôn mặt trông rất tự nhiên như thật.
Dĩ nhiên mỗi người dùng Photoshop mỗi khác miễn sao kết quả đẹp là được.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *