Cách set đèn để chụp sản phẩm inox

Sản phẩm inox là sản phẩm rất khó chụp vì nó sẽ phản chiếu mọi vật chung quanh vào trên nó. Vậy nếu phải chụp sản phẩm inox bạn nên có những miếng làm dịu ánh sáng chắn xung quanh và cần cả những miếng gobo màu đen để nó phản chiếu.
Trong clip này bạn sẽ thấy tại sao bạn phải cần C-stand trong phòng chụp, dĩ nhiên nếu không có bạn có thể “chế”.
Ở đây hướng dẫn cách set đèn với đèn led nên bạn có thể dể dàng thực tập theo vì nguồn sáng liên tục, và bạn cũng có thể áp dụng cách set đèn này khi chụp với đèn flash.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *