Quyến rũ với ảnh chụp từ máy bay của Bernhard Lang

Suốt từ năm 2010 đến nay, nhiếp ảnh gia Bernhard Lang theo đuổi một dự án ảnh chụp từ máy bay nhiều nơi trên thế giới. Bạn hãy thướng thức một số chia sẻ và hình ảnh của ông tại đây

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *