Cảm hứng

Ảnh ghép không Photoshop

Đây là những ảnh cắt ghép lại từ nhiều ảnh và hoàn toàn không dùng Photoshop. Bộ ảnh quảng cáo cho dịch vụ ảnh đa dạng của GettyImages Advertising Agency:AlmapBBDO, São Paulo, Brazil Chief Creative Officer:Luiz Sanches Executive Creative Direction:Bruno Prosperi Creative Directors:Benjamin Yung Jr, Marcelo Nogueira, André Gola Digital Creative Director:Luciana Haguiara Digital Head…