Học Thực tế Nhiếp ảnh thương mại tại Studio H&M

Lớp Nhiếp ảnh Thương mại APR Mulitimedia Arena học thực tế tại Studio H&M.
Chân thành cảm ơn anh Hoàng Miên đã tài trợ cho chương trình này.
RIMG9105
RIMG9112
RIMG9114
RIMG9120
RIMG9122
RIMG9126
RIMG9128
RIMG9129
RIMG9131
RIMG9132

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *