Chụp ảnh thời trang với tấm hắt sáng lớn

Đây là một bài tham khảo cho bạn khi cần phải có một softbox thật lớn, ngoài ra dưới chân mẫu đặt một miếng phản chiếu mica ở đây tạo bóng rất hay mà nhiều studio thường áp dụng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *