Bài Tập Nhiếp ảnh Thương mại

Các bạn hãy tham khảo những links sau và thảo luận với nhóm mình và chọn đề tài.
Sau đó thầy sẽ gặp nhóm các bạn và hướng dẫn cách thực hiện.
Nhứng links này là gợi ý chứ không bắt buộc. và các bạn có thể có ý tưởng khác
MINIATURE


LEVITATION


PRODUCTWATER SPLASH


FASHION


PORTRAIT


LIGHT PAINTING

EFFECTS


THAM KHẢO THÊM

The Ordinary Life of an Invisible Man – Malo


http://www.scholastic.com/teachers/top-teaching/2013/05/math-meets-art-symmetry-self-portraits
http://design.tutsplus.com/tutorials/photoshop-for-kids-im-stuck–cms-25234
http://www.aneelneupane.com/blog/
http://www.shutterbug.com/content/pros-choice-small-worlds-steve-bronstein-how-capture-whimsical-scenes-using-miniatures-and#pO1Z8eBdwoLIGXgY.97

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *