Tạo bokeh bằng Filter Field Blur

Bài hướng dẫn giúp bạn tạo ra bokeh khá giống thật với lềnh Field BLur, sau đó thì giúp bạn chỉnh màu và ghép hình cũng như tạo ánh sáng cho môi trường và đèn xe.
Nếu bạn chỉ quan tâm đến tạo bokeh thì chỉ xem nửa đoạn đầu bài hướng dẫn là được.