Sử dụng Tilt-Shift Blur hỗ trợ cho ống kính lens kit chụp chân dung xoá phông

Nếu bạn đang xử dụng ống kính lens kit thì việc xoá phông tạo bokeh đẹp sẽ rất khó khăn. Bài hướng dẫn Photoshop sau giúp bạn vượt qua được chuyện đó. Hướng dẫn này khá chi tiết và tốc độ hơi chậm nên bạn chắc chắn bạn sẽ theo kịp.
Dù sao bạn nên mua một ống kính chuyên cho việc chụp chân dung xoá phông

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *