Những tính năng mới của Photoshop CC2015 so với Photoshop CS6

Nếu bạn có thời gian hãy ngồi xem đoạn video chia sẻ này để biết Những tính năng mới của Photoshop CC2015 so với Photoshop CS6.
Bạn cần 30 phút để xem hết video, hãy vui vẻ xem phim.