Làm sao để vào nghề Food Stylist

Kim Kissling là một food stylist ở San Francisco, cô từng 2 lần đoạt giải thưởng của hiệp hội International Association of Culinary Professionals. Mặc dù Kim tốt nghiệp Cử nhân Marketing, nhưng cô tìm thấy niềm đam mê ở ngành food styling.
Nếu bạn tìm thấy đam mê mình trong một việc gì đó thì bạn có thể mạnh dạn và đây là một số chia sẻ của Kim.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *