Bộ phim timelapse Một mình ở Paris với kỹ thuật Photoshop xoá người hậu cảnh

Bộ ảnh chụp một nhân vật nữ một mình trong một thành phố Paris không có người rất lạ lùng.
Để thực hiện điều này, nhiếp ảnh gia Mathieu Stern đã chụp vào khoảng thời gian vắng người vào khoảng 2 giờ chiều. Sau đó anh đã mất 2 tháng để dùng Photoshop xoá người trong hậu cảnh.

Bạn có thể xem thêm hậu trường bộ ảnh này

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *