Tham gia Chấm ảnh "Hội thi sáng tác ảnh lần 9"

Đây là cuộc thi toàn thành phố của Sở Giáo Dục tổ chức cho các em học sinh cấp 2,3.
Tôi tham gia với vai trò là một thành viên của Hội Đồng Giám Khảo
j1
j2
j3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *