Tạo ray cho ảnh lung linh

Cách tạo ray không khó khăn lắm, bạn chỉ cần biết thêm một số option tô màu chuyển của Gradient tool, và dĩ nhiên bạn phải có ảnh với hướng sáng phù hợp để áp dụng