Tại sao phải đặt miếng chắn màu đen khi chụp ảnh

Thông thường bạn sẽ thấy quen thuộc với những tấm hắt sáng, nhưng chắn sáng cũng quan trọng không kém. Nó giúp ảnh của bạn lên khối hoặc tạo đường viền đen (với vật chụp sáng).
Trong thực tế, bạn sẽ thấy khônng những là miếng đen mà có thể là chai, lọ, ly…. sẽ là miếng chắn sáng sáng tạo của nhiếp ảnh gia.