Kỹ thuật tách nền kết hợp Pass Through và Soft light trong Blending Mode

Thông thường khi tách nền thông thường và ghép background mới, hình sẽ trông không thật vì màu của môi trường và mẫu không khớp nhau.
Với kỹ thuật này, việc ghép phông của bạn sẽ hoàn hảo hơn