Hiệu ứng Thuỷ – Hoả gặp nhau

Bài hướng dẫn giúp bạn nắm được kỹ thuật để làm hiệu ứng thuỷ – hoả gặp nhau. Cách làm cũng không khó khăn mấy, bạn chỉ cần có kiến thức cơ bàn và biết về blending mode.