Hiệu ứng làm người trong suốt

Cách làm người trong suốt với Blue Lightning TV, một hướng dẫn dễ hiểu và chi tiết.
Tuy vậy để làm được bài này bạn phải kiên nhẫn.