Chụp ảnh sản phẩm với đèn đọc sách

Đây là bài hướng dẫn hài hước và dễ hiểu với Karl Taylor, anh nói rằng, bạn đừng bao giờ phàn nàn với lý do không có đủ thiết bị nên không chụp được.
Bạn chụp được là do bạn có kiến thức và biết cách áp dụng sáng tạo. Video này là chứng minh cho điều đó.