Cách làm một ảnh bay bằng Photoshop

Để làm ảnh levitation dễ dàng, tốt nhất bạn chụp tất cả các ảnh càn phải ghép cùng một địa điểm.
Tuy vậy, bạn cũng có thể làm một ảnh bay bằng Photoshop từ 2 ảnh khác nhau. Một ảnh chụp người mẫu, một ảnh chụp background.
Điều khó nhất trong ảnh này là việc ghép sao cho ánh sáng của môi trường và người mẫu phải hoà hợp đúng với nhau.