Tập chụp thức ăn bay

Nhóm Minh Thư – Văn Hoàng – Thuỳ Trang chia sẻ mẹo chụp ảnh thức ăn bay.
Bài tập cuối khoá của lớp D1512M1 APR Arena Multimedia