Một số lưu ý khi chụp với phông xanh

Những điều bạn nên lưu ý
1. Loại nguồn sáng (vì nhiệt độ màu khác nhau)
2. Hướng chiếu sáng để tạo hiệu ứng
3. Sau khi tách phông xanh ra thì bạn sẽ ghép vào cảnh thế nào, và nó phải map với nhau về hướng chiếu sáng.
Chúng ta xem giải thích ở Video này