Cách làm kem giả để chụp ảnh

Thông thường để chụp kem thật sẽ khó vì kem thường rất nhanh và vì vậy muốn chụp thoải mái mà kem không bị tan thì bạn có thể xài kem giả.
Ở đây chúng ta sẽ thấy một cách làm kem giả với những nguyên liệu mà ai cũng có thể làm được.
1. Bột bắp
2. Dầu xả (gội đầu)
3. Phẩm màu
Chúng ta hãy xem cách làm bên dưới