Tôi bị hồi teen

Mỗi năm đi dạy thì học trò mình càng trẻ ra, còn mình thì càng già đi. Nhưng dạy môn nhiếp ảnh thì thường xuyên phải chụp hình chung với học trò của mình.
Ở trường chúng tôi mọi người khá thân mật với nhau, học trò teen nên dùng ngôn ngữ hay cư xử của lứa tuổi các bạn.
Nếu mình thấy khó chịu thì mình già trong tâm hồn rồi.
1 3 4 5 6