Ngày lễ 20-11

Trong giấc mơ nghề nghiệp của tôi thì tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đi dạy, nhưng đến giờ tôi đã đi dạy liên tục hơn 5 năm rồi. Đây là hình ảnh hoạt động ngày nhà giáo 20-11-2015 của tôi cùng với các giảng viên và học trò ở trường.
5
6
7
8
9