Lịch hướng dẫn đồ án Học kỳ I

 

Các bạn có 8 buổi để gặp giảng viên theo lịch trình như sau

Tuần1 – Buổi 1
Đăng ký đề tài
Phát triển ý tưởng Logo
Tuần1- Buổi 2
Chỉnh sửa Logo
Tuần 2- Buổi 3
Hoàn thành HỒ SƠ LOGO
Tuần 2- Buổi 4
Phát triển Poster, Brochure
Tuần 3- Buổi 5
Hoàn thành POSTER
Phát triển Brochure
Tuần 3- Buổi 6
Hoàn thành BROCHURE
Phát triển Tiểu luận
Tuần 4- Buổi 7
Hoàn thành TIỂU LUẬN
Fie thuyết trình PowerPoint
Duyệt lại tất cả sản phẩm chuẩn bị in
Tuần 4- Buổi 8
In tất cả sản phẩm
Gặp giảng viên nhờ góp ý sản phẩm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *