Khi người lớn cô đơn

Bài thi cuối khoá môn nhiếp ảnh nhóm 3D team của lớp D1411H2.
Các bạn đã khéo léo chụp một bộ ảnh minh hoạ cho một bản nhạc.