Cắm trại với Trường MaacViet Arena 2015

Tháng 10 năm nay trường MaacViet Arena tổ chức cho học viên và giảng viên cắm trại tại Lagi Bình Thuận.
Ngoài việc cùng đi chơi với học trò tôi cũng có dịp đi cáp treo lên núi Tà Cú chụp hình. Đây là nơi tôi chụp một số hình về cây cho triển lãm của mình hồi 2015.
Chuyến đi rất vui.
8 7 6 5 3