Bạn và bạn thân

Nếu mình mô tả về bạn và bạn thân thì sẽ có một số điểm khác học trò mình vì độ tuổi khác nhau, nhưng nhìn chung cũng có nhiều điểm giống.
Bài tập cuối khóa môn nhiếp ảnh NHÓM X5 lớp D!411M2.