Bài tập cuối khoá môn Nhiếp ảnh cơ bản của Nhóm CN

Đây là nhóm ban đầu không dám nhận đề tài vì không giỏi kỹ thuật, không giỏi máy tính….. nhưng cuối cùng điểm được các giám khảo chấm khá cao. Ngoải việc lên ý tưởng và vẽ ra thì máy móc và địa điểm chụp, thời gian…. đều eo hẹp do phải đi thuê mượn
PS:
Cám ơn các nhóm khác do những chia sẻ của các bạn trong quá trình làm bài tập cuối khoá khi những ngày qua mưa gió liên tục mà các bạn phải chạy deadline cho kịp.
Sài gòn 19-9-2015