Bài tập Cuối khoá của nhóm Thỏ Tung Tăng

Bài tập cuối khoá môn nhiếp ảnh căn bản này là một hiện tượng, Channel của bạn chỉ có vài người đăng ký, nhưng khi post bài lên chưa đến 3 ngày lượt view đã hơn 6000.

Mô tả

Xuất bản 16-09-2015

A stop motion film by #teamThoTungTang from more than 1,000 photos

Teacher: Mr. Nguyễn Thứ Tính
Director: #team Thỏ Tung Tăng
Writer: Ngọc Lam – Young Alice
D.O.P: Ánh Minh, Linh
Camera: Ngọc Lam – Young Alice
Editor: Tấn Cẩm, Ngọc Lam, Ánh Minh, Linh, Duyên Anh
Color grading: Ngọc Lam – Young Alice
Photography: Bảo Ngọc – Leonish, Ngọc Lam – Young Alice
BTS: Bảo Ngọc – Leonish
Support: Mr. Thứ Tính, Bảo Ngọc – Leonish
Special thank to Công viên Tân Phú, Arena Multimedia Studio
Tấn Cẩm: https://www.facebook.com/kero.deidara
Ngọc Lam: https://www.facebook.com/youngalicesa…
Ánh Minh: https://www.facebook.com/mjn.mjn.58
Linh: https://www.facebook.com/xu.doll
Duyên Anh: https://www.facebook.com/truongthiduy…