Triển lãm và trao giải Cuộc thi ảnh Quốc tế Gia Định lần thứ tư năm 2014

Cuộc thi ảnh Quốc tế Gia Định lần thứ tư diễn ra vào cuối năm 2014 và được triển lãm và tháng 1-2015.
Tôi tham gia vào Ban Giám Khảo ở hạng mục chấm ảnh Thiên Nhiên.
Đây là một số hình ảnh của ngày triển lãm và trao giải
1
2
3
4
5
6
7
8

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *