Tôi tham gia ban giám khảo chấm thi Cuộc thi Quốc tế Gia Định 2014

Trong cuộc thi này, tôi tham gia trong section chấm ảnh thiên nhiên.
Đây là một số hình ảnh bên lề trong một ngày chấm thi.
1
2
3
4
5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *