Tham gia sáng tác cùng Cộng đồng người dùng máy ảnh Việt nam 12-2013

Đây là chuyến sáng tác ở Phan Rang – Bình Thuận.
Một chuyến đi khá vui và ấn tượng với cảnh đẹp Phan Rang 12-2013
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *