Workshop Ánh sáng với CLB Gia Định

CLB Gia Định là nơi tôi tham gia sinh hoạt từ năm 2003, và sau đó giữ vai trò Phó Chủ nhiệm
Trong ảnh là một ngày chia sẻ Kỹ thuật ánh sáng với CLB Gia Định vào tháng 10-2013.
Người làm mẫu trong hình là anh Chủ nhiệm Hoàng Trung Thuỷ
2
3
anh-sang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *